Herman Strategier
nieuwsbrief ontvangen?
bestelformulier
foto-album
de stichting
contact
links
Disclaimer

Al het beeld- en geluidsmateriaal op deze site is eigendom van de Stichting Herman Strategier en mag enkel voor persoonlijk gebruik benut worden.

Bezoekers mogen geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site.

disclaimer |   websdesign wouter van belle