Herman Strategier
nieuwsbrief ontvangen?
bestelformulier
artikelen en interviews
foto-album
de stichting
contact
links
Vernieuwde Werkenlijst
Download de meest recente werkenlijst, samen gesteld door Nico Schrama en Lourens Stuifbergen
| Werkenlijst Strategier
Componist van kerkmuziek, orkest- en kamermuziek
door Lourens Stuifbergen

Strategier componeerde dagelijks. Zijn opuslijst omvat dan ook ongeveer 425 werken voor de meest uiteenlopende bezettingen, veelal in opdracht geschreven. Als componist werd hij, evenals zijn vrienden Jan Mul en Albert de Klerk, allereerst sterk be´nvloed door de monumentale stijl van Hendrik Andriessen, die in de katholieke kerkmuziek een krachtig tegengeluid had laten horen tegenover de hier te lande nog sterk heersende stijl van het neo-Palestrijnse caecilianisme en het laat-romantische Duitse idioom. Daarnaast vertoont de muziek van deze drie jonge componisten in de melodievorming en vele modale wendingen volop de invloed van het gregoriaans, terwijl dank zij hun vertrouwdheid met de renaissance- en barokpolyfonie hun meerstemmigheid rijkelijk is voorzien van polyfone technieken zoals de motetstijl en canons. Tenslotte zijn ze allen sterk ge´nspireerd door de muziek van componisten als FaurÚ, Debussy en Ravel. Bij Strategier leiden deze invloeden uiteindelijk tot een speelse, makkelijk toegankelijke muziek, een doorzichtig lijnenspel met een soepele stemvoering vanwaaruit als vanzelfsprekend een fijnzinnige harmoniek ontstaat.

Natuurlijk bevat zijn oeuvrelijst vele meerstemmige missen en motetten, psalmbewerkingen, geestelijke liederen en andere religieuze composities, in het Latijn en in het Nederlands. Hoogtepunten zijn de Cantica pro tempore natali uit 1953, de Arnhemse Psalm op tekst van Jan Engelman uit 1955, die Strategier tien jaar na de Slag om Arnhem in opdracht van de gemeente Arnhem componeerde en waarvan hij de eerste uitvoering leidde, de Missa Cathedralis, waarvan de premiŔre in 1960 in de Utrechtse kathedraal plaatsvond, of de boven vermelde uitvoering van het Requiem. In het bijzonder moet worden genoemd de Missa Trium Puerorum, de 'mis van de drie jongelingen' Albert de Klerk, Herman Strategier en Jan Mul, die zij hun geestelijke vader Hendrik Andriessen bij zijn vijftigste verjaardag aanboden; Strategier componeerde het Gloria.

Strategier schreef tientallen werken op wereldlijke teksten, liederen en koorwerken, en maakte samen met Albert de Klerk en Jan Mul vele volksliedbewerkingen, in 1946 uitgegeven onder de titel Ons Volkslied. In 1948 componeerde hij in opdracht van de KRO en het gemeentebestuur van Maastricht ter gelegenheid van het gouden regeringsjubileum van koningin Wilhelmina het grote oratorium Koning Swentibold op tekst van Jacques Schreurs, eveneens een hoogtepunt in zijn oeuvre.

klik om te vergroten
Manuscript van de Arnhemsche Psalm (1955)
(klik voor vergroting)

Voor orkest schreef hij onder meer Introductie en passacaglia (1940), Symfonie (1948/49), Intrada sinfonica (1954), en Musica Festiva (1969). Op de lijst staan concerten voor fluit (1943), piano (1947), klarinet (1950), accordeon (1969) en bassethoorn (1981) en een reeks werken voor harmonie- en fanfareorkest ontbreekt al evenmin. Composities voor pianosolo en voor beiaard zijn in ruime mate voorradig. Als componist van kamermuziek kent Strategier nauwelijks beperkingen, allerlei instrumentencombinaties komen voor, van sonates voor soloinstrumenten met piano tot accordeonstukken, van koperensembles en harpsolo's tot blokfluit- of gitaarduetten. Vaak is er een directe link met de amateuristische muziekbeoefening waarvoor Strategier zich nooit te goed voelde.

En het zal niet verbazen, als docent schreef Strategier kooroefeningen en, in opdracht van de Staatsexamens Muziek waarbij hij jaren lang betrokken was, tientallen solfŔges. Juist in deze beknopte werkjes laat Strategier zien dat hij een waar kunstenaar is: altijd wint de ge´nspireerde muzikant het van de strenge docent.

disclaimer |   webdesign wouter van belle